Postituste loetelu

Ostutellimus mõne minutiga – “soovituslik ostutellimus”

Käesolevad juhend tutvustab kuidas Ladu20 soovituste abil koostada ostutellimus, kulutades selleks aega vaid mõne minuti Kui sa ei näe seda videot siin, siis pead uuendama oma Flash versiooni. Lisaks soovitame vaadata ka teisi Ladu20 videotutvustusi.

Ladu20 soovituslike ostutellimuste moodul

Ladu20 on täiestu uus soovituslike ostutellimuste moodul, mille abil on võimalik mõne minutiga teha tarnijale ostutellimus, omades seejuures täielikku infot kogu kaupade liikumise kohta. Soovutusliku ostutellimuse tegemisel arvestab Ladu20: kaupade müüki vaatlusalusel perioodil, toote eluiga broneeringuid saabumata ostutuellimusi prognoositavat turu muutust tulevaid ja kestvaid kampaaniaid kauba tellimusparameetreid (minimaalne tellitav …Read More

Ladu20 uus aruandlussüsteem

Nüüd on Ladu20-l veebipõhine aruandlussüsteem. Suurim  erinevus varasemast versioonist on: koostatud aruannete salvestamine hilisemaks uuestivaatamiseks aruannete mugav salvestamine Excelisse ja PDFi koos kujundusega

Ladu20-l uus hinnakirjade süsteem

Aitamaks Ladu20 kasutajatel hallata nn. ketiklientide hinnakirju ja lubatud sortimente , arendasime spetsiaalse uue osa. Uue osa peamised parameetrid: klient on seotud hinnakirja grupiga hinnakirjagrupi all on nii selle grupi hinnakirjad kui kampaaniad hinnakirjagrupi klientide koondsortiment moodustub hinnakirja valitud toodetest – tooted, mida ei …Read More

Hinnakirjad ja kampaaniad

Juhend kuidas Ladu20-s kirjeldada kliendi(grupi)spetsiifilisi hinnakirju ja kampaaniaid. [stream provider=video base=x:/www.kma.ee/ladu20/wp-content/uploads/2010/01/ flv=SOT1.mp4 img=Preview.jpg captions=captions.xml embed=false share=true width=640 height=400 dock=true controlbar=over bandwidth=high title=Hinnakirjade ja kampaaniate koostamine autostart=true /] Kui sa ei näe seda videot siin, siis pead uuendama oma Flash versiooni. Hinnakirjade ja kampaaniate mooduli …Read More

Sissetuleku tegemine Ladu20-s (lühike)

Käesolev videojuhend annab lühiülevaate kuidas  Ladu20-s kaubad arvele võtta. Lisaks soovitame vaadata ka teisi Ladu20 videotutvustusi.

Enneta vigasid dokumentides!

Automaatsed hoiatused võimaldavad Ladu20- l süsteemselt  dokumentide korrektsust kontrollida. Kõik Ladu20 poolt vigaseks või kahtlaseks tunnistatud dokumendid saavad endale külge kollase või punase “lipu” Hoiatuslipu eesmärk on abistada programmi kasutajat avastada kõrvalekaldeid ja vigu dokumentides. Hoiatauste süsteemiga on hallatavad kõik Ladu20-s olevad …Read More

Ladu20 automaatsed hoiatused! (video)

Käesolev videojuhend annab ülevaate  “Ladu20” süsteemsetest hoiatustest. Hoiatuste süsteemi kirjelduse leiad siit. Analoogseid hoiatusi saab seadistada kõigile eri liikidega dokumentidele. Lisaks soovitame vaadata ka teisi Ladu20 videotutvustusi.

Ladu20 üldine videotutvustus

Käesolev videojuhend annab üldise  ülevaate Ladu20 ülesehitusest. Lisaks soovitame vaadata ka teisi Ladu20 videotutvustusi.

Kaubatagastuste haldus

Tegime laodu20 täiestu spetsiaalse uue mooduli “Kaubatagastuste haldus”, mille eesmärk on aidata hallata klientidelt kaupade tagastuse registreerimist ja tagasi saabunud kauba edasist käsitlemist. Kaubatagastuse registreerimiseks tuleb avada Ladu20-s menüüpunkt “Kaubatagastuste haldus”. Ladu20-s käsitletakse kaubatagastuse dokumenti kahes staatuses: esmane dokument (dokumendi staatus seni kuni …Read More

E-kirjade saatmine otse laoprogrammist

Kogu meie elu liigub elektroonilsie kirjavahetuse suunas. Kasutajal on nüüd võimalus igasugu dokumente edastada oma partneritele e-kirja teel väga mugavalt otse laoprogrammis . Suuremate uuendustena toome välja: kasutajapõhised eri tüüpi dokumendide meilide sisude mallid saaja aadressi valimine kliendikontaktide hulgast. täiendavata manuste juurde lisamise võimalus

Kas kliendi- või arvepõhine viitenumber

Milleks üldse viitenumber? Ikka selleks, et laekumise ja laekumise põhjuseks oleva arve saaks võimalikult lihtsalt omavahel seostada. Kas arve- või kliendipõhine viitenumber? Kohe võiks vastata, et kliendi jaoks on oluliselt lihtsam kui kasutada kliendipõhist viitenumbrit. Sel juhul ei ole vajadust iga kord makstes …Read More

7-3-1- meetod, viitenumbri kontrolljärk

Kõnelaust meetodit kasutatakse viitenumbri ja kontonumbrite kontrolljärkude arvutamisel 7-3-1 MEETODI SELGITUS   Algse numbri (1) märkidele seatakse paremalt vasakule kaalud (2) 7,3,1,7,…; Märgid korrutatakse kaaludega ning saadud tulemused liidetakse kokku (3); Leitakse saadud summale järgnev kümne korrutis (4) ning lahutatakse sellest saadud summa (5); saadud vahe (6) …Read More

SELVERi 4 dokumendi tarne

Selver on muutmas oma äriprotsesse ja viimas kogu oma poodide varustuse logistikat tsentraalseks, kasutades selleks keskset jaotuskeskust. Seoses sellega muutuvad varustajate (edaspidi ladu) äriprotsessid 4 dokumendi tarneprotsessika. Kui seni lähetas ladu kauba igasse Selverisse eraldi, siis edaspidi tuleb kogu kaup …Read More

Soovitud kauba asemel asenduskaup!

Kas tuleb tuttav ette olukord: Klient tellib kaupa mida sul ei ole võimalik pakkuda, aga sul on olemas asenduskaubad Kui kliendilt on tellimus, mille rida tuleb “lahti lüüa” ja asendada teiste kaupadega, samas ootab tellija, et kauba lähetamisel oleks saatelehel ja arvel …Read More

Laoprogramm Ladu20 armatuurlaud

Armatuurlaud on tööaken, mis kuvatakse Ladu20 avamisel ja kus kuvatakse igale kasutajale just temal jooksvat jälgimist vajavaid andmeid. Mõistmaks armatuurlaua loogikat, on kõige lihtsam korraks mõelda auto armatuurlauale ja selle funktsionaalsusele. Erinevus auto armatuurlauaga tuleneb aga sellest, et  laoprogrammis saab iga kasutaja …Read More

Ladu20 hinnakirjasüsteemi üldine juhend

Kauba külge kirjeldatakse kauba normaalhind. Hinnakujundust saab Ladu20-s teha kahel tasemel : Hinnakirjagrupi põhiselt – soovitatav kasutada keti- ja suurte klientide puhul Erikokkulepete põhiselt – soovitatav kasutada väikeste klientide kokkuleppeid registreerides. „Hinnakirjagrupi“ põhine süsteem. (kogu siin olev osa käib nende klientide puhul kelle puhul kasutatakse …Read More

Kaupade asendamine (video)

Käesolev videojuhend annab üldise  ülevaate Ladu20-s kaupade asendamisest teiste kaupadega müügitellimuse faasis. Lisaks soovitame vaadata ka teisi Ladu20 videotutvustusi.

Ladu20 importmoodul

Uut importmoodulit kasutades saavad nüüd kõik Ladu20 kasutajad ise importida Ladu20-sse sisse andmeid suvalisest Exceli struktuuriga failist. Importida on võimalik: kaupade- ja klientide andmeid, partii parameetreid, sissetulekuid ja ka väljastusi. Kaupade ja klientide importimisel on kasutajal võimalik valida kas uuendatakse olemasolevaid …Read More

Müügianalüüs

Ladu20 sai juurde uue müügianalüüsi mooduli. Uue mooduli abil on võimalik analüüsida kaupade, klientide, kauba- ja kliendigruppide ja agentide müüke paralleelselt erinevatel perioodidel  ja omavahelises suhtes. Samas on lisaks numbrilisele väärtusele sama info koheselt kuvatud ekraanile ka graafiliselt võrrelduna keskmiste ja koonditega. Ühe …Read More

EURo summade näitamine EEKis…

Peale Ladu20 keeramist EURo peale, hakkavad süsteemis kõigi uutes dokumentides hinnad olema EURis. Aitamaks Ladu20 kasutajatel harjuda EUR summadega ja vähendamaks vigu, lisasime müügitellimuste ja väljatuste loetellu kauba hinna ka EEKis. Selle veeru eemaldame paari kuu pärast, peale seda kui  ollakse juba …Read More

Haldusmoodulid – tagastuste ja ümberhindluste tegemiseks

Kaubatagastuste ja ümberhindluste  halduseks sai Ladu20 endale uued spetsiaalsiifilised moodulid. Kaubatagastuse, või ümberhindluse tegemisel haldusmoodulist on kasutajal koheselt võimalik valida tagastatav (või ümberhinnatav) kaup ja samas väheneb kasutajal töömaht ümberhindluse või tagastuse tegemiseks vähemalt 2 korda. Lisaks ajakokkuhoiule omab tagastus- või …Read More

Armatuurlauale võlgade ülevaade

Ladu20 armatuurlauale on lisandunud vahepeal:   ülevaade võlgadest tähtaegade lõikes ülevaade varjatud või passivsetest partiidest, millel on laoseis. Üldise ülevaate Ladu20-e armatuurlauast leiad:  http://www.kma.ee/laoprogramm-ladu20-armatuurlaud/

Väga väikeste hindade probleem…

Viimastel nädalatel  oleme KMAs puutunud kokku mitmet küsimustega, millelaadseid varem peaaegu ei ole olnudki Otsustasime need ära märkida, lahti  seletada  ja loodame aidata seeläbi neid mõista. Võib kohe mainida, et suurem osa nendest on küll tingitud sellest, et me kõik olima harjunud …Read More

Kassamooduli hinnasüsteemide seadistamine

Soovitatav lahendus hindade  kirjeldamiseks kassasüsteemile: 1.Loo  Ladu20-s  hinnakirjade halduse moodulis eraldi hinnakirjagrupp (n. “Kassa hinnakirjagrupp”)  ja kirjelda selle alla esimene kassa hinnakiri lisades sinna kõik kassas müüdavad kaubad ja nende hinnad. Samasse juurde saad alati kirjeldada hinnakirjade muudatused ja kõik tulevad kampaaniad. 2. …Read More

Kauba laopaigutuse haldus Ladu20-s

Ladu20-s laopaigutuse haldus tähendab: Erinevatel aadressidel võivad asuda kaupad, partiid, partiide osakogused. Jooksev ülevaade aadresside määrangutest ja nende kasutamisest (Ladu20 menüüpunkt Laopaigutused) Automaatne teavitamine kaupadest, mida ei ole aktiivaadressidel piisavat kogust (Ladu20  armatuurlaua näidik “täitmist vajavad aktiivaadressid”) Kogu laotöö tegemine Ladu20 ja mobiilse laotöö …Read More

Kaup-klient müügianalüüs perioodide lõikes

Ladu20 müügianalüüsile lisandunud olulised lisafunktsioonid * Vastu tulles klientide soovile tegime müügianalüüsi aruandele juurde “Kaup-klient – periood” analüüsi. Selle peamiseks kasutajaks peaks olema müügijuhid, kes nüüd saavad ühes aruandes korraga näha kaupade lõikes,  et kes mis perioodides ja mis koguste (summade, kasumi) …Read More

Ladu20 kassamüük

On valminud Ladu20 uus kassamüügi moodul. Uus moodul on suurepärane töövahend kassa töökohaks. Soovitame sama mooduli kaudu teha ka kogu müüki juhul kui : teil on kaubad märgistatud joonkoodidega ja te ei kasuta süsteemselt müügitellimusi ega ei  kasuta kaupade jagamis partiide lõikes Eelkirjeldatud juhtudel võimaldab uus kassamoodul, võrreldes …Read More

Laoriiulite markeerimine

Laoriiulite markeerimiseks pakume laias valikus Rootsi firma Kortsystem tooteid.            

Ladu20 aruandlus

Ladu20 aruandluspool jaguneb peamiselt 4 tasemele: armatuurlaod tavaaruandlus müügianalüüs valmisaruanded otse meilile armatuurlaud (mõiste tuleneb autost tuttavast armatuurlauast kus sõitjal on kogu aeg silma all just  tema jaoks vajalikud parameetrid) ( lühiülevaade ) Ladu20 armatuurlaud võimaldab igal Ladu20 kasutajal jooksvalt hoida silma peal just tema jaoks vajalikel peamistel jälgimist vajavatel …Read More

Müügieesmärkide kirjeldamine

Ladu20 müügieesmärkide seadmise ja kontrollimise süsteem võimaldab jooksvalt jälgida müügiplaanide täitmist. Peale seda kui eesmärgid on kirjeldatud, on kogu aeg võimalik näga mitu % on eesmärgist täidetud ja kas ollakse ajaliselt graafikus.

Müügitellimuste analüüs

Ladu20 müügianalüüsi mooduliga on võimalik edaspidi analüüsida ka müügitellimusi. Müügitellimuste analüüsimisega on võimalik näha kuidas on muutunud ajas müügitellimsute summad ja mahud kaupade ja klientide lõikes. Müügianalüüsi moodulis on võimalik saada võrreldavat ülevaadet: perioodide kaupade klientide agentide ,…. lõikes.       Vaata ka: http://www.kma.ee/myygianalyys/    

Inventuuri tegemisõpetus

Laotöö puhul on aeg-ajalt vaja üle lugeda laos olev ning selleks puhuks olemegi loonud Ladu20-sse ka inventuuride tegemise võimaluse, millega saab laoskännereid kasutades või käsitsi lugedes kontrollida, kas laos reaalselt olevad ning olema pidavad kogused on vastavad.  Inventuur Ladu20 Inventuuride nimekiri Inventuuride tegemise …Read More

Kaubatagastuste haldamine

Väike kuid oluline osa on laotöös ka kaubatagastustel, mida kindlasti aeg-ajalt ette tuleb. Võimalike kaubatagastuste haldamiseks ning tegemiseks on Ladu20-s loodud ka eraldi moodul, mis tööd hõlbustab.   Kaubatagastuste leht on jagatud kahte ossa: käsitlemisel ja käsitletud-aktsepteeritud. Neist esimese all on kõik …Read More

1000 EUR arvete deklareerimine

KMA on Ladu20 kasutajatele teinud lahenduse üle 1000 EUR arvete deklareerimiseks. Programmi Ladu20 kasutajatest suurel osal on finantsraamatupidamiseks kasutusel majandustarkvara ja 1000 EURiste arvete deklareerimiseks on vaja lugeda andmed kahest süsteemist. KMA poolt loodud uus lahendus võimaldab koondada andmed mitmest süsteemist, …Read More

Pakendiaruanne

Ladu20-s pakendiaruande andmete sisestamine. Ladu20 kaubakaardil saab sisestada iga kauba kohta pakendiaruande arvutamise aluseks oleva info. Aruannete loetelust on kättesaadav “Pakendiaruanne”, millest on nähtav aruandeperioodi pakendiaruande algandmed.   Mis On Pakendiaruanne?  (info pärineb TVO kodulehelt: http://www.tvo.ee/pakendiaruande-koostamine-0) Üks Pakendiseadusest tulenev kohustus on pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine. Mille …Read More

Kampaaniate haldus

Kampaaniate haldus TelliKMAs Kampaania kirjeldamine Ladu20-s Selleks, et kirjeldada Ladu20-s kampaaniaid, tuleb toimida programmis järgmiselt: Mine Ladu20-s „hinnakokkulepped“ > „hinnakirjad ja kampaaniad“:Vali hinnakirja grupp, millele soovid hakata uut kampaaniat looma. Selleks tuleb vastav hinnakirjagrupp teha aktiivseks, klikkides konkreetse hinnakirja grupi peal (1); vajuta …Read More

Inventuuri tegemine Ladu20-s

Inventuuri tegemine Ladu20-s Laotöö puhul on aeg-ajalt vaja üle lugeda laos olev ning selleks puhuks olemegi loonud Ladu20-sse ka inventuuride tegemise võimaluse, millega saab laoskännereid kasutades või käsitsi lugedes kontrollida, kas laos reaalselt olevad ning olema pidavad kogused on vastavad. Inventuuri tegemisel …Read More

E-arved ja avalik sektor

Elektroonsed arved avalikule sektorile Erasektori ettevõtetel muutub lähiajal kohustuslikuks edastada avalikule sektorile arveid e-arvetena. Ladu20 kasutajatel on võimalik e-arveid saata avaliku sektori  asutustele läbi Telema andmevahetuse. Soovides saata avaliku sektori ettevõtetele e-arveid, võta ühendust KMA klienditoega 6 27 33 42 ja aitame selle …Read More

Kaalukaup ja joonkood

Info on võetud Järvamaa Kutsehariduskeskuse kodulehelt.   Tootja võib tootele koodi luua kindla ülesehitusega (näit. EAN 13), aga ka muutuva ülesehitusega. Viimast kasutatakse muutuva kaaluga või muutuva hinnaga toodete juures. Sellisel juhul on koodi ülesehitus järgmine.   I Vöötkoodis sisaldub kauba hind (selleks peab tootjal …Read More