Ladu20 üldised nõuded andmebaasi jaoks

Serveri op. süsteem

 • Microsoft Windows.  Täpseid nõudeid ei ole. Oluline, et installeeritav MS-SQL server töötaks .
 • Kui on soov kasutada RDC töökohti, siis on oluline, et oleks võimalus installida Terminal server ja op-süsteem peab vastama ka Ladu20 desktop versiooni nõuetele.

Andmebaas

  • MS-SQL .alates ver. 2005-st (sobivad  kõik 2008,2012…)

Täiendavad serveri ressursid

 • FTP server ja andmemaht – Ladu20 salvestab toodete ja kaupade pildid FTPsse
 • Kui on soov kasutada osades töökohtades Ladu20 üle RDC, siis on serverisse vaja täiendavalt ka
  • Microsoft terminal server.

Ladu20 MS-SQL Serveri andmebaasi suurus

 • 50 000 dokumendi puhul  <1 GB
 • 1 000 000 dokumendi puhul ~3 GB

Ladu20 töökohad

Selleks, et lokaalses arvutis Ladu20 töötaks, on vaja:

Desktop töökohas vajatav kettamaht ~50 MB.

Ladu20 veebimoodulid

Veebimoodulid vajavad lisaks eelmainitud Ladu20 serveri nõuetele veel:

 • PHP: alates 5.3.8, sqlsrv või mssql extension
 • veebiserver Apache või IIS

Soovitatav serveri turvalisus

 • Tulemüür
 • Soovides täiendavat turvalisust, võiks olla täiendavalt serveri ja tökohtade vahel veel ka VPN.