Laomees tarkvaraga  hallatavad tööetapid:

 • saabuva kauba arvelevõtmine ja laoaadressidele paigutamine
 • tellimuste komplekteerimine
 • kauba laosisene ümberpaigutamine
 • kaubatagastuste vastuvõtt
 • inventuuride läbiviimine
 • veoringide lähetamine ja saabumine
 • kaubaaluste liikluse haldus

Tarkvara Laomees moodulite loomisel oleme seadnud endale eesmärgiks, et igaüks neist peab olema võimalikult lihtne, ent samas katma 100% vajadustest vastava toimingu tegemisel. Nii ongi olenevalt kliendist iga mooduli lõplik funktsionaalsus natuke erinev. Oleme silmas pidanud, et programmi seadistamine kliendile sobivaks oleks võimalikult lihtne ja kiire, millega tagame kliendile ka töökorralduse muutumisel tarkvara kiire seadistamise, et see vastaks uutele tingimustele.

Lae laomehe viimane versioon alla SIIT.

Laotöö tegemine kasutades Laomees tarkvara

Kauba arvelevõtmine ja kaubatagastuste haldus

Kauba lattu arvelevõtmise protsess jaguneb kaheks töö etapiks:

 1. Kauba lattu saabumisel esimese töö etapina kontrollitakse kogu saabunud kaup üle
 2. Saabunud kaup paigutatakse laoaadressidele laiali

Töö etapid Laomees tarkvaras:

 • Dokumendi liigi valik -“sissetulek”/”tagastus”
 • Uue dokumendi alustamine
  • tarnija/kauba tagastaja valimine ja  saatelehe info (n. dokumendi numbri) sisestamine
  • soovi korral saatelehe aluseks oleva ostutellimuse valimine alusdokumendiks.
  • võib avada ka varem poolelijäänud sissetuleku dokumendi
 • Saabunud kauba registreerimine
  • Joonkoodi alusel kauba tuvastamine
   • kui joonkood on rikutud, siison võimalik otsida kaupa ka alusdokumendil olevate kaupade loetelust .
   • kui tegu on EAN128 standardi joonkoodiga, siis loeb süsteem joonkoodist automaatselt
  • Kauba-partii spetsiifiliste parameetrite sisestamine
   • realiseerimistähtaeg ja muud spetsiifilised partiid iseloomustavad tingimused
  • Saabunud koguse sisestamine
 • Üleloetud dokumendiridade vaatlus ja kontroll
  • Saabunud koguste võrdlus alusdokumendi kogustega (alusdokumendi olemasolul)
 • Kauba laoaadressidele paigutamise registreerimine

Saadetiste komplekteerimine

Kauba komplekteerimine käib noppekorralduse alusel. Süsteem moodustab müügitellimusest/laosiirde kooraldusest laomehele noppekäsud.

Noppekäske kuvatakse laomeestele prioriteetsuse järjekorras.

Noppekäsk edastatakse komplekteerijale ridahaaval, informeerides komplekteerijat vajatavast kaubast ja laoaadressist kus vastav kaup asub.

Kauba leidmisel on komplekteerija ülesanne tuvastada joonkoodi skanneerimise abil kauba vastavus.

Kauba mitteleidmisel esmasest etteantud kohast on komplekteerijal võimalik võtta kaup mõnelt teiselt aadressilt.

Kui mõnda kaupa ei ole laomehel võimalik komplekteerida, saab laomees koheselt registreerida tõrke põhjuse (ala. uudub sobiv partii) ja jätkata tööd järgmiste kaupadega.

Lisaks noppekäsul olevatele kaupadel kompletkeerimisels on laomehel võimalus:

 • sõltuvalt kauba iseloomust on vajadusel võimalus kauba puudumisel komplekteerida koheselt asenduskaupasid.
 • registreerida saadetisega täiendavalt kaasa saadetavad pakkeüksused
 • trükkida välja pakkeüksuste dokumente

Suuremat noppekäsku võimad paraaleelselt komplekteerida mitu laomeest!

Andmebaasi koguneb info laomeeste tööde kohta (laomees, töö etapp, töö kestvus)

Inventuuride läbiviimine

Inventuuri tegemise aluseks on laoprogrammis fikseeritud inventuuri blankett. Selle alusel käiakse vastav osa laost läbi, kontrollitakse kaubad joonkoodi skanneerimise teel  ja loetakse kaubakogused üle ja registreeritakse laoskänneris.

Inventuuri töö etapid kasutades Laomees tarkvara:

 • Inventuuri blanketi valimine
 • Inventuuri tegemine, kaupade tuvastamisega skanneerimiste teel
  • tuvastatakse kaup (joonkoodi skanneerimise teel)
   • juhul, kui kaupa ei ole võimalik tuvastada joonkoodi abil, on võimalik kaup otsida laoskänneris asuvast kaupade loetelust
  • tuvastatakse inventeeritava kauba partii
   • juhul, kui kauba joonkood sisaldab partii andmeid (üldjuhul on EAN 128), siis tuvastab juba joonkoodi skanneerimine selle automaatselt
   • tavalise joonkoodi (EAN 13) puhul valitakse kauba partii laoskänneris kuvatavast loetelust
  • Valitakse mis laoaadressiga on tegemist
   • võimalusel skanneeritakse laoaadress
   • kui laoaadressi ei ole võimlaik skanneerida, siis on võimalik see sisestada käsitsi.
  • Sisestatakse kogus
   • kui tegu on kaalukaubaga, siis tarkvara tuvastab koguse automaatselt juba joonkoodist
 • Inventuuri tulemused edastuvad infosüsteemi automaatselt

Laosisene kaupade ümberpaigutamine

Ümberpaigutise eesmärk on korrastada ladu. Laoskänneris registreeritakse kauba partii liikumine aadressilt aadressile

Töö etapid laoskänneris:

 • Ümberpaigutatava kauba tuvastamine joonkoodi skännimise teel.
 • Partii valimine laoskännerist loetelust
 • Lao algaadressi valimine või skänneerimine
 • Lao lõppaadressi valimine või skäneerimine
 • Ümberpaigutatava koguse sisestamine

Töö käib laoskänneriga online ja iga muudatus fikseeritakse koheselt ettevõtte laosüsteemis.

Täiendavad funktsionaalsused:

Ostukorv

Kaupade ostukorvi komplekteerimine ilma tellimuseta.

Veoringide haldus

 • Koormalehtede printimine
 • Autojuhtide registreerimine
 • lähetamise ja saabumsie registreerimine

Tootmine

Väljatrükid


Laomees Android versiooni installimine

Juhendi Laomees Android versiooni installimiseks leiad: http://www.kma.ee/laomees-android-installimine/