LEASER võimaldab koostada:

 • liisinglepinguid ning säilitades kogu lepinguga seotud info;
 • fiksintressiga või EURIBOR-iga seotud lepinguid;
 • maksegraafikuid erinevatele lepinguliikidele;
 • osagraafikutega lepinguid;
 • lepinguid, milles on mitmeid erinevaid objekte ning igal neist on erinev maksegraafik;

LEASER võimaldab moodustada:

 • andmebaase lepingutega seotud isikutest;
 • andmebaase lepingu objektidest;
 • andmebaase lepingutega seotud tegevustest jms.

Sõlmitud lepingute administreerimine võimaldab:

 • jälgida vajalike operatsioonide läbimist lepingu sõlmimisest kuni lõpetamiseni
 • koostada tehtud lepingute põhjal arveid
 • jälgida lepinguga seotud muid dokumente
 • registreerida suhtlust kliendiga.
 • analüüsida tehtut vabalt valitud valdkonnas:
  1. lepinguliikide lõikes
  2. näitajate järgi
  3. suvalises ajavahemikus

Liisingportfell võimaldab:

 • jälgida kliendi poolt liisitud objekti kindlustatust kogu lepinguperioodi vältel;
 • jälgida vara staatust
 • jälgida automaatset LIBOR-ga seotud lepinguid
 • pantida liisinglepinguid
 • mitmekülgset aruandlust

Andmete konfidentsiaalsus on tagatud erinevate kasutajaõiguste omistamisega vastavalt ametiülesannetele nii LEASER™-i kui ka andmebaasi tasemel.