Reskontro on kliendi arvete, laekumiste ja võlgade jälgimise lisamoodul KMA poolt arendatud tarkvarale

Ladu20 reskontro üldine funktsionaalsus

  • klientide kohtustuste (valdavalt laost tehtud arvete) võlgade jälgimine
  • pangalaekumiste importimine pangaliikumiste failidest (SEB, Swedbank, Sampo, Nordea, Krediidipank)
  • sularahas laekumiste sisestamine ja jälgimine
  • laekumiste seostamine (automaatne ja käsitsi) kohustustega (viitenumbri alusel)
  • kliendisaldode jälgimine
  • info edastamine raamatupidamisprogrammi
  • aruandlus kõige eelloetletu kohta 

Täiendavad Reskontro funktsioonid

  • saldokinnituste saatmine klientidele
  • exportfailide tegemine info edastamiseks raamatupidamisprogrammi
  • 1000 EURiste arvete koondamine ja maksuametile andmete esitamine.